kp

:: Granthas ::
Pushti marg : Literature


Reference books


Bruhatstotrasaritsagar published by Goswamini Parvati Bahuji Educational and Charitable Trust, Amdavad.
Kankroli Ka Itihaas by Kanthmani Shastri, Kankroli Goswami Abhinanadan Granth by Vakpati Foundation, Vadodara.

Literary Works by Shree Mahaprabhuji (Vallabhacharyaji)


1.Shree Krushna Janmapatrika
2. PurushottamSahastranaam
3. Shree Yamunashtakam
4. Balbodh
5. Siddhant Muktavali
6. Pushti Pravaha Maryada
7. Siddhant Rahasyam
8. Navratnam
9. Antahkaranprabhodh
10. Vivekdhairyashraya
11. Krushnashraya
12. Chatuhshloki
13. Bhakti Vardhini
14. Jalbhed
15. Panchpadhyani
16. Sanyasnirnaya
17. Nirodhlakshanam
18. Seva Phalam
19. Seva Phal Vivran
20. Parivrudhastakam
21. Shree Madhurashtakam
22. Tatvarthdeepnibandh Pratham Shastrarth Prakaranam
23. Patravalamban
24. Shree Bhagwat Ekadash Skandharth Nirupan Karika
25. Shree Krushna Premamrutam
26. Shree Nandkumarashtakam
27. Shree Girirajdharyashtakam
28. Shree Krushnashtakam
29. Shree Gopijanvallabhashtakam
30. Panch Shloki
31. Sudarshan Kavach
32. Shreemad Bhagwat Dasam Skandh Anukramanika
33. Gayatri Bhasyam
34. Gayatri Vyakhya
35. Trividhanaamavali
36. Shruti Geeta
37. Purva Mimasa Karika
38. Shree Bhagwat Pithika
39. Shree Subodhini Pratham Skandh Karika
40. ShikshaShloki
41. Shree Vallabhacharya Janma Patram

Literary Works by Shree Vitthalnathji (Shree Gusaiji)


1. Shree Mangalacharanam
2. Shree SarvottamStotram
3. Shree Vallabhashtakam
4. Mangalaartikarya
5. Paryank
6. Rajbogaartikarya
7. Sandhyaartikarya
8. Sfuratkrushnapremamrutam
9. Yamunashtapadi
10. Bhujangprayatashtakam
11. Radha Prarthana Chatuhshloki
12. Shree Gokulashtakam
13. Ashtaksharmantranirupanam
14. Lalittribhangstotram
15. Atmasutebhya Patram
16. Vigyapti
17. Vratcharyashtapadi
18. Shree Swamini Prarthana
19. Shree Swaminiyashtakam
20. Daanleelashtakam
21. Ras Sarvasva
22. Shrungar ras
23. Swapnadarshanam
24. Prabodh
25. Gupt rasa
26. Rakshasmaranam
27. VrutrasurChatuhshloki
28. Dwitiya Chatuhshloki
29. Atha Vigyapti-9 Vigyaptis
30. Dwtiya Paryank
31. Vitthalleshwar Janma Patram

Literary Works by Shree Balkrishnalalji (3rd Son of Shree Gusaiji)


1. SwapnaDrushta Swamini Stotra
2. Gupta Swamini Stotra Vivruti
3. Bhakti Vardhini Stotra Vivruti
4. Prasad Vagish Bhasya Vivran
5. Sarvottam Stotra Vivruti

Literary works of Shree Harirai Mahaprabhu


1. Pratah Smaran
2. Shree Gurudevashtakam
3. Shree NavnitPriyashtakam
4. JanmaVaiphalyamNirupanam
5. KamakhyaDoshVivran
6. VallabhSharanashtakam
7. Shree Nijacharyashtakam
8. Shree Vallabh Panchakshar Stotram
9. Shree VallabhBhavashtakam
10. Dwitiya Shree VallabhBhavashtakam
11. Shree VallabhCharanVigyapti
12. Dainyashtakam
13. Vigyapti
14. ShreeMahaprabhuashtotarshatnamavali
15. Hahadainyashtakam
16. SwaSwamiPaniYugalaha
17. ShreVitthaleshwarAshtottarnamavali
18. BhujangPrayatashtakam
19. SwaPrabhuSwaroopNirupanam
20. GopijanVallabhastakam
21. Dwitiya GopijanVallabhashtakam
22. Smaranashtakam
23. Dwitiya Shree Krushnashtakam
24. SwaPrabhuVignapti
25. Dwitiya SwaPrabhuVignapti
26. Dainyashtakam
27. Shree Panchakshar Garbh
28. ShreeMadhradhashtakam
29. Shree MukhyaShaktiStotram
30. Shree SwaminiPrarthana
31. Shree Yamuna Vignapti
32. Chatuhshloki
33. PushtiMargLakshanaani
34. Shree Bhagwat Pushtak Nitya Pujan Vidhi
35. Shree Krushna Charan Vignapti
36. Gavan SwaroopVarnam
37. SwaMargMulSwaroopNirupak
38. Shree KrushnaSabdarthani
39. Garvapaharashtakam
40. MargSwaroopNirupanam
41. SwaMargiyaKartavyaNirupak
42. ShreeMatPrabhoSarvatar
43. Shree PurushottamSwaroopaavirbhavNirnaya
44. SwaMargSevaPhalroop
45. PushtiMargiyaSwaroop
46. Swamargiyaswaroopsthapanprakaar
47. ShreematPrabhoschintanam
48. MulroopSansayNirakaranam
49. SwaMargiyaMuktiDvaividhyaKaranam
50. BhaktiVaividhyaNirupanam
51. SwaMargiyaSadhan
52. SwaMargiyaRahasyaNirupanam
53. SwaMargiyaSharanSamarpanSevaAdiNirupanam
54. SwaMargiyaSanyasVailakshanyaNirupanam
55. Shreemat Prabho Prardurbhav Prakar Nirupanam
56. BrahmasambandhVakyaKathinanshaVivechanam
57. SarvatmabhavVivechanam
58. ShreematSwaMargiyaBhaktidvaividhyaVivek
59. SwaMargMaryadani
60. ShreematprabhuPrakatyaHetunirupanam
61. MadhurashtakaTatparyam
62. SwaMargSharanamDwaiyani
63. ShreeMatPrabhoryonirpakam
64. AshtaksharSharanMantraPurvaPakshaNiras
65. Shree NrusinhVaamanJayantiUtsavVratVaishistyaNirupanam
66. BHaktiMargePushtiMargatvaNischay
67. BhaktanaamDusangVigyanPrakarNirupanam
68. Shikshapatra 41
69. RasatmakBHavSwaroop
70. JapSamayeSwaroop
71. BhagwatcharanchinhVarnanam
72. Shree Vaisvanaashtakam
73. Shree Shodhashstotram
74.Ashtapadis
75. ShreemadaacharyacharananamSakalavatarSamyaNirupanam

Literary Works by Shree Dwarkeshji (Grand Son of Shree Balkrishnalalji (I Tilakayat of Trutiya Peeth)


1. Sarvottam Stotra Vivruti
2. Balkrushna Ashtotarshat Naamavali

Literary works of Shree Brajbhushanji (II) Trutiya Peeth of Pushtimarg


1. Nitya Vinod
2. Shree Dwarkadhish Ki Prakatya Vaarta
3. Shree Balkrushna Namavali
4. NitiVinod
5. ShreemadAcharyaNaamavali
6. Shree Vallabharchya Aur Shree Gusaiji Ke Charitra
7. GunaSagar

Literary works of Shree Vrajeshkumar Maharajshri (Present Tilakayat) Trutiya Peeth of Pushtimarg


1. Shree Kalyanrayashtakam
2. Shree Dwarkeshashtakam
3. Panchachamarashtakam
4. ShreenathVigyaptayashtakam
5. Athastapadi
6. Ashtapadi
7. Atha Shree Charanashtakam